Tranzakcióanalízis - Énállapotok II.
febr26

Tranzakcióanalízis - Énállapotok II.

Eric Berne tranzakcióanalízisa, a Tudatos Kommunikáció és a pozitív gondolkodás hozzásegíthet a boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz.


Ahogy az Énállapotok I. cikkben már szó volt róla, 3 énállapotot különböztetünk meg a tranzakcióanalízisben. Nézzük meg most bővebben a 3 énállapot jellemzőit!

 

SZÜLŐI ÉNÁLLAPOT - ÉRTÉKÍTÉLETEK - Morál

 

Viselkedések, gondolatok és értékítéletek, melyeket a szülőktől, szülőfiguráktól (óvónéni, nagypapa stb.) másoltunk le és vettük át (értékelés, előítéletek, társadalmi, szülői értékek). Az életvezetésre vonatkozó előre rögzített és meghatározott szabályok gyűjteménye, olyan mint egy cd-lejátszó. 

 

Jelmondata: „Muszáj...Kell... - (Nem) szabad! Tilos!”

 

A Szülői énállapot kétféleképpen nyilvánul meg:

 

1. Közvetlenül (Tedd azt, amit én!) - ezért fontos a példamutatás!

2. Közvetve (Ne azt tedd, amit én teszek, tedd azt, amit mondok!),  - alkalmazkodik a saját szülei kívánságaihoz.

 

A Szülői énállapot pozitívan vagy negatívan ítél, a „cd-n” levő anyagok alapján, és két megnyilvánulása van.

 

 

1. Kritikus Szülő (ellenőrző, kontrolláló)

2. Gondoskodó Szülő (támogató)

 

Fontos szerepe a megszerzett, és összegyűjtött (áthagyományozott, generációs) tapasztalatok alapján a mindennapos, gyakori helyzetek gyors, rutinszerű megoldása. Ezzel időt takarítunk meg (pl.: gyermeknevelésben nem kell minden alkalommal mindent végiggondolni és elemezni, kész minták alapján tudunk azonnal reagálni).

 

A Szülői énállapotban úgy érzünk, gondolkodunk, cselekszünk, és beszélünk, mint a szüleink, vagy szülőfiguráink (tanár, nevelő, fontos felnőtt a gyerekkorban). A Szülői énállapotban levő nem mérlegel egy adott helyzetben, például, hogy hogyan lehetne (másképp) reagálni, mi a helyes vagy helytelen ebben a percben, hogyan lehetne (másképp) élni stb.

 

Mindig a régi „felvételeket” használja a problémák megoldásához, - ezek minimum huszonöt évvel ezelőtti normákat, értékeket tartalmaznak, hiszen a szülőktől származnak, (de lehetnek 250 vagy akár 2500 évvel ezelőttiek is!) - gondolkodás, további elemzés nélkül.

 

Mikor van szükség a Szülői énállapotra?

 

Erre a mintára akkor van szükség, ha a Felnőtt számára nincs elérhető információ, vagy ha a Felnőttnek nincsen elég ideje az elemzésre.

 

Példa: kisgyerek át akar szaladni a  forgalmas úton, ilyenkor nincs idő arra, hogy elemezzük, milyen sebességgel fut a gyerek, mennyivel jön az autó, el fogja-e ütni, vagy előtte még átér a másik oldalra? Vicces még a feltételezés is, hogy ilyeneket lehetne egy ilyen veszélyes helyzetben végiggondolni. Szerencsére nem kell, és ezért jó, ha a Szülői minta jól (és megfelelő helyen) működik. 

 

A Gyermeki azokban a helyzetekben, amikor a Felnőttnek nincs információja és a tények nem elérhetők, intuíción alapuló, újszerű megoldásokat hozhat létre, de lehet, hogy ezek nem annyira megbízhatóak, mint a Felnőtt tényeken alapuló döntései vagy a Szülőiben lévő tapasztalat.

 

FELNŐTT ÉNÁLLAPOT - GONDOLATOK, TÉNYEK - Racionalitás

 

Viselkedések, gondolatok és érzések, közvetlenül az „itt és most” -ra reagálva. Nem ítélkezik, nem minősít, nem címkéz. Autonóm módon, a valóság tárgyilagos értékelésére irányul. Amikor valaki a Felnőtt énállapotban logikai gondolkodást használ problémamegoldáshoz, a Gyermeki (érzések) vagy Szülői (értékítéletek) énállapotai nem „szennyezik be a folyamatot. 

 

Jelmondata: „Szükséges...”

 

Adatokat dolgoz fel, gyűjti, tárolja, használja azokat, logikai alapú program szerint hoz döntéseket, mérlegel, analizál, racionális, logikus, valószínűség-számításokat végez, tárgyilagosan közvetít a Szülő és a Gyermek között. Dönt, megold, mérlegel. Érveket-ellenérveket gyűjt össze, megoldásokat keres. (Többet!) Nem ragad le egy megoldásnál.

 

Vajon akkor ez azt jelenti, hogy az érzelmek nem fontosak?

 

Természetesen nem, csak annyit jelent, hogy ha racionálisak és logikusak, tényszerűen akarunk lenni, az érzelmeinket ilyen esetben el kell határolnunk magunktól. Azt sem jelenti, hogy mindig a legjobb racionálisnak és érzelemmentesnek lenni. Valójában, ahogy a kizárólagosan Szülői hiányosan működő emberi lényt hoz létre, a kizárólagosan Felnőttnek is hasonló gyengítő hatása van az emberre.

 

Gyerekek is lehetnek Felnőtt énállapotban, és megfelelően működő felnőttek is használják Szülői és Gyermeki énállapotaikat, és erre szükség is van. Például boldog párkapcsolat (sőt semmilyen valódi emberi kapcsolat) nincs a Gyermeki feltétlen szeretete nélkül. Csak a Gyermeki tud feltétlenül szeretni.

 

A Felnőtt egyik szerepe, hogy alkalmazza az összes beletáplált tényt és ezek alapján dönt. Ha ezek a tények a kornak megfelelőek, akkor a Felnőtt válaszai időszerűek és hatásosabbak lesznek, mint a Szülői régi mintákon alapuló megoldásai. Ha a tények helytelenek, akkor a Felnőtt hibás válaszokat fog adni és hibás döntésekre jut.,

 

A Felnőtt másik fontos szerepe, hogy megjósolja a kimeneteleket, hogy utána képes legyen kiértékelni, jó volt-e a döntése. Ezzel biztosítja, hogy az ember elérhesse a célját, és egy esetleges „rossz döntés után, legközelebb másképp dönthessen. Ez a tényeken alapuló kritikai funkció különbözik az értékítéleteken alapuló Kritikus Szülői funkciótól, és ez az a funkció, mely növeli az önértékelést.

 

GYERMEKI ÉNÁLLAPOT - ÉRZÉSEK - Irracionalitás

 

Viselkedések, gondolatok és érzések, a gyermekkori tapasztalatok újrajátszása (szabad, kreatív, ötletes, nem szereti a korlátokat, feltétel nélkül szeret). A Gyermeki énállapotból eredeztethetők az intuíciók, ösztönök, alkotókészség, alkotás, kreativitás, a spontán hajtóerők és örömök - az állandó megújulás forrásai - valamint az érzelmek: a szeretet, félelem, harag, gyűlölet, öröm, szomorúság, szégyen stb. 

 

Jelmondata: „Akarom...”

 

A Gyermekinek három megnyilvánulása van.

 

1. Alkalmazkodó Gyermek - a szülők elvárásaihoz alkalmazkodott archaikus viselkedésminták, bűntudatos, szégyenlős, félős, mindent megtesz, csak ne haragudjanak rá, mindenki igénye fontosabb, mint az övé

2. Lázadó Gyermek  - gyűlöl, szeret, lázad, impulzív, játékos, spontán

3. Szabad Gyermek (gondolkodó, természetes Gyermek) „Kis professzor” - gondolkodó, kreatív, alkotó, fantáziadús

 

Amikor Gyermeki énállapotban vagyunk, úgy viselkedünk, mint az a gyermek, aki egykor voltunk. Úgy teszünk, úgy érzünk, olyan módon hallunk, látunk és reagálunk, mint egy három-, öt-  vagy nyolcéves gyerek.

A Gyermeki énállapot az, amiből feltétlenül tudunk szeretni. (Ahogy egy kisgyerek is.) A boldog szexuális élet alapfeltétele a Gyermeki jó működése egy párkapcsolatban. Sem két Szülő, sem két Felnőtt minőség nem tud felszabadult, játékos, boldog szexualitást megélni.  

 

A Gyermeki gyakran a problémák forrása:

- én-központúsága (önző),

- emocionalitása (hirtelen, érzelmek alapján „forrófejűen” és nem jól dönt),

- kiritikára általában támadással vagy védekezéssel válaszol (attól függően, hogy alkalmazkodó vagy lázadó mintát mutat)

- korlátlan ereje (MOST, AKAROM),

- s amiatt, mert elutasító a felnőttséggel járó korlátozásokkal szemben.

 

A Gyermeki viselkedés kisgyermekeknél látható leginkább, illetve felnőtteknél sporteseményeken vagy házibulikon figyelhető meg. A Gyermeki megjelenése nem kívánatos, - és gondot okozhat - testületi üléseken, osztálytermekben, fontos megbeszéléseken.

 

Előfordul, hogy egy ember életét teljes egészében a Gyermeki működése határozza meg: - súlyos érzelmi problémákkal küzdőknél, - depressziósoknál, elmebetegeknél vagy szenvedélybetegeknél.

 

A Gyermeki én valódi önpusztításba, kontroll nélküli viselkedésbe hajszolhatja azt, akiben ez a minőség a legerősebb. A Gyermeki jelenléte felismerhető depressziósoknál, levertség idején, illetve amikor valakit jelentős veszteség ér.

 

Sírni csak a Gyermeki én tud. (Sem a Felnőtt, sem a Szülői nem sír.)

 

AZ ÉNÁLLAPOTOK IS TUDNAK HATNI EGYMÁSRA

 

Ez akkor fordul elő, amikor a Felnőtt téves információkat használ, melyek a Gyermekitől vagy a Szülőitől erednek. Ez az ún. „kontamináció”  azaz szennyeződés, fertőzés.

 

A Szülőitől eredő kontamináció az előítélet.

 

Például: „A nők nem szeretnek dönteni, és jobban szeretik, ha férfiak irányítják őket.” - Ez a Szülőitől a Felnőtthöz érkező kontamináció, mely tényként kezel ellenőrizetlen információkat. Kik azok a „nők”? Biztos ez? - Az ellenőrizetlenségre jellemző, hogy nincs megkérdőjelezve az állítás, készpénznek vesszük a hamis információt. Az összes hiedelem (negatív gondolat magunkról, másokról) a Szülőiből származik.

 

A Gyermekitől eredő kontamináció: a téves ítélet.

 

A tévedés általában a Gyermeki félelmén, vagy megalapozatlan reményén alapul, melyet a Felnőtt valóságként fogad el.

 

Például: „A kormány megmérgez bennünket a koszos vízzel” - A Gyermeki félelmen alapul, és nem objektív tényeken, amit a Felnőtt realitásként fogad el. A tranzakcióanalízis fontos feladata a Felnőtt énállapot kontaminációjának megszüntetése, azaz, hogy ráébredjünk ezekre a „szennyeződésekre” és megváltoztassuk őket.

 

HOGYAN KÜLÖNBÖZTETHETŐK MEG AZ ÉNÁLLAPOTOK?

 

Sajátos hanghordozás, metakommunikáció jellemzi mindegyiket, sőt, az egyes énállapotok gyakran kerülhetnek ellentétbe egymással (pl.: vásárlásnál a Szülői korlátozna, míg a Gyermeki meg akarja venni). Az énállapotok nem csupán szerepek, hanem mindenestül (összes érzékszerven keresztüli érzékelés) átélt létállapotok is.

 

Előfordul, hogy csak egy énállapot jellemzi a személy viselkedését és nem ad teret a másik kettőnek. Például: a Gondoskodó vagy kizárólagosan Kritikus Szülői, mely nem hagyja érvényesülni a Gyermeki, valamint a Felnőtt énállapotot.

 

Ez nagy hátrány, mert ezzel elveszítjük emberi lehetőségeink kétharmadát. A különböző énállapotoknak szükség esetén hozzáférhetőknek kell lenniük, és mindegyikre szükség van az egészséges és teljes emberi léthez. :)

 

Mindenkire jellemző, hogy általában melyik énállapotában működik leginkább.

 

Ez változtatható például azzal, hogy felderítjük előítéleteinket és jobban megismerjük saját magunkat, hogy mind a három teret kapjon, és pontosan akkor, amikor erre szükség van.

 

A Tudatos Kommunikáció tréningen kiderül, hogy melyik énállapot a ránk leginkább jellemző, mert nincs tudatos kommunikáció anélkül, hogy ne lennénk tisztában a saját működésünkkel és énállapotainkkal. :) SzuperTudatos Önfejlesztéssel™ pedig ezeket a bennünk rejlő mintákat is harmóniába hozhatjuk.

 

Szeretnél te is egy boldogabb életet, harmonikus kapcsolatokat? Jelentkezz be és nézz körül a tréningek között!

 

Csodás napokat! Légy magadhoz jó! :)

 

Szeretettel,

Erika

 
 

Szeretettel,

Erika

 

Ha tetszett, akkor lehet, hogy másoknak is tetszene, igaz? Megtennéd, hogy köszönetképpen megosztod? Kattints alul a Facebook jelre!

Előre is nagyon köszönjük! :)

 

Ha még nem vagy rendszeres olvasó, iratkozz fel a LÉLEKEMELŐ hírlevélre, hogy minden újdonságot biztosan megkapj!

 

Itt jelentkezz a következő programokra

 

Tartsd velünk a kapcsolatot!


FACEBOOK

Itt csatlakozz a nyilvános SzuperTudatos FB csoporthoz

SzuperTudatos Önfejlesztés™ FB oldal

SzuperTudatos Világ FB oldal

László Erika hivatalos FB oldala

Tudatos Kommunikáció FB oldal

SuperConscious World®©™ FB oldal

LINKEDIN

László Erika oldala

 

TUDTAD?

Erika videósorozatban beszél az élet dolgairól. Kattints ide, és válogass!

 

MEGJELENT ERIKA KÖNYVE, A LÉLEKZENE

 

LélekZene - e-book-ban azonnal letöltheted, innen

Lapozz bele a LélekZene tartalmába

 

 

 


Tranzakcióanalízis - Énállapotok I.
febr05
Kommunikáció

Tranzakcióanalízis - Énállapotok I.

A tranzakcióanalízis, a Tudatos kommunikáció és a pozitív gondolkodás hozzásegíthet a boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz.
Tanmese - Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?
okt07
Kommunikáció

Tanmese - Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?

Egy szent tanító a Gangesz partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással.
László Erikáról

 

Erika transzformációt és boldogságot, harmóniát elősegítő oktató, coach, mentor és kommunikációs tréner, a SzuperTudatos Önfejlesztés™ (SuperConscious Self-Coaching™) kifejlesztője, a DEMERT Módszer™ és a Numeropátia™ megalkotója, valamint a SzuperTudatos Világ™ nemzetközi hálózat (SuperConscious World™) társalapítója.

3 nyelven tanít világszerte, 25 országból, 5 kontinensről származó hallgatói és kliensei száma több ezerre becsülhető.

 

A CoachOK és a Wellness Universe tagja

 

KAPCSOLAT

Email: erika.laszlo-kukac-laszloerika.hu

Skype: erika.laszlo

Mobil: +36 703656561

 

IMPRESSZUM

Legnépszerűbb cikkek

 

 

A SzuperTudatos közösséget és tagjainak hálózatát, transzformáló tanfolyamait az SCC.WORLD oldalon találod.

 

 

Kövess Facebookon is!

Minden jog fenntartva. László Erika coach, tréner, a SzuperTudatos Önfejlesztés™ egyedi intuitív coaching rendszer létrehozójának hivatalos oldala

 

A SZUPERC Ltd. logója, márka- és módszerei neve

(SzuperTudatos Teremtés™, SzuperTudatos Világ™, SzuperTudatos Önfejlesztés™, Tudatos Pénz Teremtés™, Tudatos Kommunikáció™, a DEMERT Módszer™, a Numeropátia™) védjegyek, illetve bejegyzett védjegyek az EU területén, illetve a WIPO országokban, a Madrid Protocol (WIPO's Madrid System) által nemzetközileg védetten.

  

© Szuperc Limited 2019  All rights reserved. -  Hosted by Orangewebsite.com (Iceland)

Website Terms and Conditions -  Privacy Policy

totalstudio.hu
Ingyenes Lélekemelő hírlevél!

Iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre! A levelekről bármikor leiratkozhatsz.